Hiệp hội Thực phẩm minh bạch là một tổ chức xã hội, tự nguyện, phi lợi nhuận của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực liên quan đến sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm hoặc sản phẩm có liên quan đến thực phẩm nhằm thúc đẩy cung cấp thông tin minh bạch về thực phẩm vì sự nghiệp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, bảo vệ sức khoẻ cộng đồng và xây dựng nền sản xuất thực phẩm an toàn, lành mạnh và bền vững.

Trách nhiệm hiệp hội: 

a) Xây dựng và phát triển cộng đồng các nông hộ, các nhà sản xuất, phân phối, bán lẻ thực phẩm có trách nhiệm xã hội thông qua sản xuất và phân phối các loại thực phẩm đạt chuẩn, gắn với cung cấp thông tin công khai, rõ ràng về tuân thủ tiêu chuẩn an toàn – vệ sinh và nguồn gốc, xuất xứ, thành phần cho người tiêu dùng và các bên có quan tâm;

b) Xây dựng và phát triển thị trường của các sản phẩm thực phẩm an toàn cho sức khỏe con người, hỗ trợ các nhà sản xuất thực phẩm phát triển thông qua xây dựng thương hiệu và uy tín sản phẩm an toàn;

c) Hỗ trợ cung ứng và hướng dẫn cho người tiêu dùng Việt Nam sử dụng thực phẩm sạch và an toàn thông qua việc bảo đảm cung cấp thông tin minh bạch của nhà sản xuất, phân phối và hệ thống truy xuất nguồn gốc;

d) Đề xuất các sáng kiến và vận động chính sách trong lĩnh vực sản xuất, phân phối thực phẩm minh bạch, an toàn.